Treballa amb nosaltres

Contacteu-nos


Si penseu que teniu el que cal per ajudar a construir una empresa biotecnològica farmacèutica i accelerar-ne el seu valor, sisplau poseu-vos en contacte amb nosaltres. Esperem rebre el vostre currículum vitae complet amb detalls sobre les vostres àrees d'interès. Tots els currículums vitae seran tractats amb la més estricta confidencialitat.

Sisplau, envieu el vostre CV i una carta de presentació a: contact@abilitypharma.com

OFERTES DE TREBALL ACTUALS:

CONTROLER FINANCER/ COMPTABLE

 

ABILITY PHARMACEUTICAL S.A. convida a presentar sol·licituds per a un lloc de Controler financer/comptable.

Resum del lloc

El/la candidat@ assumirà progressivament el lideratge en el cicle complet de la comptabilitat i anàlisi financera. Entre les funcions principals hi ha el registre de les operacions de la companyia i l'establiment de sistemes administratius per garantir que siguin eficients i efectives. A més, assegurarà que els requeriments financers interns i externs, així com la integritat financera de les operacions es registrin d'acord amb les normes, els controls, els sistemes i els reports.
De la mateixa manera, el/la candidat/a serà responsable de la gestió pressupostària i del flux d'efectiu, gestionant la documentació financera, de suport legal o laboral, així com la impositiva, de clients i proveïdors. Igualment, el candidat o candidata assumirà l'elaboració del reporting financer per al CEO i el Consell d'Administració, així com el desenvolupament de l'anàlisi financera de projectes, ajuts o subvencions que l'empresa tingui o es plantegi dur a terme.


Responsabilitats i tasques:

Gestió financera i conformitat

• Assegurar que l‟activitat financera i comptable es dugui a terme d‟acord amb les polítiques comptables. Mantenir registres detallats i precisos per a totes les transaccions financeres de manera organitzada i professional. Supervisar setmanalment que el responsable comptable duu a terme els seients comptables i genera la informació comptable necessària per a la gestió de les operacions, impositiva o d'una altra índole de l'empresa.
• Assegurar que la companyia s'adhereixi a les lleis aplicables, incloent-hi informes financers, impostos, laborals i registres adequats envers totes les autoritats segons calgui.
• Identificar les àrees de millora financera i administrativa.
• Proporcionar el criteri adequat, així com el suport i/o la coordinació al personal d'administració operatiu per assegurar que els procediments financers i legals s'implementen de forma correcta.
• Treballar amb la direcció per desenvolupar i complir els plans i pressupostos operatius.
• Realitzar i/o supervisar les funcions diàries, incloent-hi la supervisió de totes les transaccions en efectiu, xecs i transferències bancàries, mantenir l'efectiu i els llibres de comptabilitat bancària, monitoritzar els avenços en efectiu i els informes de despeses operatives.
• Garantir un flux d‟efectiu i planificació de les necessitats, necessaris per a les operacions i la seguretat integral dels recursos financers.
• Proporcionar els informes financers setmanals i mensuals requerits en els terminis especificats.
• Assegurar el control, la monitorització i l'execució de totes les activitats financeres i relacionades, com ara pressupostos anuals, administració, planificació i control i compres, d'acord amb totes les legislacions i regulacions aplicables, així com directrius i estratègies definides.
• Preparar i coordinar els pressupostos, formular, comunicar i monitoritzar procediments, lineaments i instruccions de treball per a ladministració financera.
• Revisar i consolidar les dades financeres, assegurar el processament de comptes per pagar i comptes per cobrar, emplenar requisits fiscals, administrar els comptes del llibre major, administrar i mantenir els nivells d'efectiu i liquiditat d'acord amb els reglaments i les normes financeres i garantir-ne el registre i arxiu de la documentació de la companyia.
• Supervisar la documentació justificativa i els desemborsaments de les subvencions per les fites i els períodes acordats, garantint l'estricte compliment dels requisits dels contractes.
• Control intern: fer avaluacions internes de compliment i control, identificar i manejar àrees de risc i implementar mesures per minimitzar el risc d'irregularitats.
• Informes de gestió: recopilar, examinar, analitzar i interpretar (tendències) les dades financeres i no financeres, elaborar informes financers i administratius.
• Avaluar la viabilitat de projectes.
• Coordinar i assegurar els processos de recursos humans. Garantir la correcta contractació dels recursos humans de la companyia, així com la gestió i el pagament de les nòmines i contribucions de seguretat social.
• Coordinar i supervisar les activitats administratives diàries de loficina dins el pressupost aprovat.
• Administrar els contractes i acords amb els proveïdors i assegurar que els pagaments es fan de manera oportuna.

Recursos humans

• Contractació: proporcionar suport per a tots els assumptes relacionats amb la contractació, documentació, suport pressupostari i aprovacions internes suficients: des de la divulgació, la selecció de candidats i la gestió de la preparació de la documentació contractual del personal i contractació interna.
• Assegurar que els fitxers del personal es mantinguin adequadament i s'actualitzin periòdicament amb referències, documentació de dades de personal, contractes, nòmina, impostos i beneficis.
• Donar suport al compliment organitzacional dels procediments legals, contractuals o legals relatius a la gestió del personal, com ara la contractació, les prestacions socials i la rescissió de contractes de treball.
• Supervisar el bon funcionament de les tasques administratives en coordinació de la gestoria externa, relacionades amb els recursos humans, com ara la gestió de les llicències, la baixa per malaltia i la substitució dels empleats.
• Donar suport per comunicar i mantenir el compliment/coherència de les pràctiques i les polítiques de recursos humans de l'oficina.
• Assumir la coordinació d‟activitats del personal d‟administratiu i de suport de l‟oficina.

Estudis i Qualificacions

• ADE o smilar
• Estudis addicionals: es valorarà positivament que el candidat/a disposi d'un Màster en Finances, MBA o postgrau en àrees afins.
• Mínim de 2 anys d'experiència específica de l'Administració i les Finances
• Experiència comptable, en gestió i anàlisi financera i pressupostos. (Desitjable: experiència en gestió de subvencions i administració de contractes).
• Coneixement i habilitats en maneig de fulls de càlcul/Excel, models financers, etc.
• Experiència en gestió administrativa
• Comunicació oral i escrita en anglès, espanyol i català.
 

ÚLTIMES NOTÍCIES

11.03.2024

Notes de Premsa

AbilityPharma tanca una ronda d'inversió de 7 milions d'euros per al fàrmac ABTL0812 en fase clínica 2b en càncer de pàncrees metastàtic + info
02.06.2023

Notes de Premsa

Ability Pharmaceuticals anuncia la presentació dels resultats de la fase 2a d’ABTL0812 com a teràpia de primera línia en pacients amb càncer de pulmó al congrés anual ASCO 2023 a Chicago + info
14.12.2022

Notes de Premsa

AbilityPharma aconsegueix el 30% de la contractació estimada per al seu assaig clínic de fase 2b amb ABTL0812 + FOLFIRINOX com a tractament terapèutic de primera línia en càncer de pàncrees avançat + info
21.11.2022

Notes de Premsa

AbilityPharma obté 1,5 milions d'euros de finançament no dilutiu de la propera generació de fons de la UE per aprofundir en l'estudi dels efectes immunomoduladors contra el càncer d'ABTL0812 + info
10.11.2022

Notes de Premsa

AbilityPharma participarà al LSX Investival Showcase a Londres per reunir-se amb potencials inversors i firmes de capital risc + info
02.11.2022

Notes de Premsa

ABTL0812 mostra potencial contra els tumors cerebrals de glioblastoma + info
07.10.2022

Notes de Premsa

AbilityPharma aconsegueix 2,2M € de finançament no dilutiu del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanya per accelerar el desenvolupament clínic i la ruta reguladora de ABTL0812 + info
07.09.2022

Notes de Premsa

Carles Domènech, president executiu i director general d'AbilityPharma, assistirà al congrés ESMO a París per reunir-se amb alguns dels líders d'opinió clau (KOL) més rellevants en el tractament del càncer de pàncrees + info
29.06.2022

Notes de Premsa

AbilityPharma participarà al congrés mundial de l'ESMO en càncer gastrointestinal 2022 a Barcelona + info
© 2012 Ability Pharma / All Rights Reserved / Legal Notice / Privacy Police
NEORG